Krevní skupiny podle Marxismu

pondělí 19. listopad 2012 07:56

Tak jsem se dočetl, jak je to s krevními skupinami. Dokonce podle několika teorií. A přišlo mi divné, že by tací velikáni všech věd, jakými byli Marx s Engelsem vynechali tuhle důležitou kapitolu.

Tedy, možná bude vysvětlením, že v době obejvu krevních skupin byli dávno po smrti. A i to vyvolává otázky: Je existence krevních skupin vůbec věrohodná, když o ní nepíše Marx s Engelsem? A jakto, že je nedoplnil Lenin? A co Plechanov? Ani Bakunin? Já chápu, dneska mají teoretici komunismu plné práce jiných problémů, starají se o světové dobro a na krevní skupiny jim nezbývá čas. A tak jsem je zkusil zastoupit.

Inu, v pár vědeckých knihách se člověk dočte cosi velmi nudného, to přeskakuji. Pak jsem se naštěstí dočetl, že Abel měl "A", protože byl zemědělec, Kain "B", protože byl nomád, Šét "AB", už nevím proč, a skupina "0" zbyla na příslušníky Ostatních národů. To už znělo líp. Ale pochopme, My mluvíme o vznešeném Marxismu a nemůžeme se utápět v pavědě odkazující na Bibli.

Krevní skupiny totiž jasně dokazují historicko-dialektický vývoj lidského druhu podle Marxe&Engelse. Prvobytně pospolná společnost = skupina 0. Feudální společnost založená na vlastnictví půdy = A. Samozřejmě kočující pastevci jako vedlejší větev, ze které nevzejde budoucí proletariát, má B. A pak kde se vzala skupina AB někdy v patnáctém století? To je první chyba, kterou nemarxističtí pseudovědci udělali. Vynechali otrokářskou společnost! Anebo je to všechno jinak?

Možná ano, možná to prostě znamená, že příslušníci otrákářské společnosti s krevní skupinou "S" (slave) prostě vyhynuli a nezanechali potomky. Anebo jsou jejich dnes žijící potomci tak reliktním druhem, že je medicína ještě nestačila popsat. Tak teď se ovšem ukáže. Jestlipak všichni ti darmožrouti vykořisťovatelé chlubící se svými šlechtickými tituly byli někdy u lékaře a znají svou krevní skupinu?! No a nebo - možná že vůbec žádné šlechtické předky nemají a už v hlubinách historie je jejich pramatky pocházející z rolnické krve zplodily během mimomanželského sexu a podvrhly svým manželům. To ale byly statečné a uvědomnělé ženy!

Ale do přítomnosti: Víme, jak je to se skupinami 0, A, B, teď jsme pochopili osud skupiny S. Zcela zřetelný je původ skupiny AB. Ta přišla, jak jsme zmínili, koncem patnáctého století a jednoznačně tedy patří k příslušníků další vykořisťovatelské třídy - buržoazie. Nebojte, i ona vyhyne a zanikne jako skupina S.

Hlavní problém je, že všichni víme, že po kapitalistické společnosti musí přijít společnost komunistická. A příslušníkům komunistické společnosti, vyspělým a uvědomělým proletářům, nemůže přece v žilách proudit stená krev jako nenáviděné utlačovatelské třídě kapitalistů se skupinou AB!

Už je to tak. Budoucnost patří lidem s krevní skupinou K, která je nejuvědomělejší třídně polarizovanou krevní skupinou. Její četnost v populaci bohužel neznáme, protože lékaři patří k prohnilým intelektuálům a třídním nepřátelům a existenci krevní skupiny "K" nám tají. Ale nebojte, pravda vyjde najevo. 

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora