Svobodní a svobodný trh informací

čtvrtek 1. listopad 2012 09:37

Tohle přidávám ke svému včerejšímu komentu ke kapitole týkající se školství.

XV. Příloha 1: Programový dokument „Svobodný trh informací“

Svobodný trh informací

Svobodní chtějí zachovat Internet jako svobodné médium pro výměnu informací a jako alternativu k tradičním médiím, která jsou často pod vlivem zájmových skupin a neumožňují svobodnou prezentaci názorů v celé šíři názorového spektra.

Odmítáme omezování svobody projevu, filtrování obsahu nebo zavádění jiných technologických omezení přístupu k informacím ze strany státu pod záminkami boje proti terorismu, ochrany autorských práv a podobně. Tato opatření jsou ve své podstatě plošným uplatněním presumpce viny a proti zmíněným záminkám jsou stejně neúčinná. Naopak mohou být zneužívána proti politickým oponentům nebo státu nepohodlným skupinám obyvatel.

Je zřejmé, že Internet je prostředí, které může být nebezpečné. Je však osobní zodpovědností každého jedince, aby zvážil tato rizika a přijal dostatečná opatření na svou ochranu. Současně je zodpovědností rodičů, aby ochránili své děti. Pro tento účel je na trhu dostatek informací, literatury a programového vybavení.

Pozn. Tohle je půlpravda. Internet musí také být prostředím, kde stejně jako na ulici platí určitá kodifikovaná pravidla a jsou vyžadována. Pokud na ulici člověka přepadne banda chuligánů, má právo na ochranu od státu. Od toho tu ten stát přece je! A stejně tak musí platit určitá kodifikovaná pravidla v kyberprostoru a stejně tak i člověk, je-li napaden v kyberprostoru, musí mít právo na ochranu ze strany státu. Pokud by se stát zřekl odpovědnosti za bezpečí občanů, můžeme ho rovnou zrušit, nakoupit bouchačky a postarat se o sebe každý jak umíme.

1. Autorské právo

Svobodní odmítají nové regulace a zásahy do svobody občanů vedené s cílem dát tržní výhodu držitelům autorských práv. Boj proti tzv. „pirátství“ (nakládání s informacemi v rozporu s licencí) není ospravedlněním pro sledování internetové komunikace, zabavování datových zařízení na hranicích a odpojování od Internetu. Svobodní budou vystupovat proti ratifikaci Mezinárodní dohody o padělání (ACTA), která ukládá státům povinnost taková opatření zavádět a kterou tajně vyjednává Evropská komise za zády všech členských států EU[79].

Autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení (tzv. výpalné[80]) je skrytou daní. Stejně tak jsou skrytou daní autorské poplatky za zpřístupnění veřejně šířeného televizního a rozhlasového vysílání. Výnosy z těchto poplatků jsou přerozdělovány mezi netransparentně hospodařící autorské svazy napojené na Ministerstvo kultury. Jedná se o nesmyslnou a nespravedlivou dotaci financovanou na úkor ostatních občanů a je třeba tento poplatek zrušit.

Rostoucí role státu v provádění ochrany autorských práv má škodlivé vedlejší důsledky pro kulturu. Svobodní se proto v této oblasti přiklánějí k občanskoprávnímu řešení sporů a efektivnímu využívání technologických prostředků na úkor veřejného práva a státních regulací.

Pozn. Podívejte, tady mluvíte o oblasti, o které nemáte páru. Nebo možná máte na úrovni technologie, ale ne o principu věci. Poplatky z datových nosičů, nebo tzv. ACTA jsou poměrně špatné řešení, ale jsou nějakým řešením. Pokud odmítám poměrně špatné řešení, mám řešení funkční. Nebo nemám? A chci nějaké řešení nahradit žádným řešením? a představovat si, že ono to nejak vyhnije? Takže předpokládám, že pravicová strana řešení má. Pokud myslíte vážně ten text, který je tady, deklarujete specifický druh proskribování autorů duševních děl. Odmítáte jejich právo na obranu a sami pro nic nehodláte udělat. Ano, je pravda, že těch autorsky činných lidí je v populaci méně než těch, co jejich práci kradou. Doufám, že mi tu nikdo nebude argumentovat některým z mnoha blábolů, kterými argumentují malé děti a členové Pirátské strany. Nebavíme se o právu na svobodné informace, protože kradení uměleckých děl nemá s právem na informace nic společného. Tedy, proč tu není pozitivní náznak řešení?

V programu Svobodných jsem se nikde ani náznakem nedočetl větu „Svobodní si váží práce, včetně práce duševní. Svobodní považují vlastnictví, včetně vlastnictví duševního, za nezpochybnitelné a nedílné a ochranu vlastnictví považují za jeden z pilířů demokratické společnosti a naší civilizace.“ Místo toho je tu útok na „zájmové skupiny“, které jsou popisovány jako že parazitují na ostatních. Ale realita je přesně opačná. Filmaři, hudebníci a další autoři jsou masívně okrádáni a ty „zájmové skupiny“ jsou jejich sdruženími, které se snaží míru tohoto okrádání snížit. Možná že technologicky špatně a máte ono lepší řešení. Jenže, pokud někdo myslí pravicovou, neřku-li konzervativní politiku vážně, musí zahrnovat princip, že stát hájí všechna práva všech občanů. A je-li některá skupina občanů masívně okrádána, je tu stát od toho, aby tomu zabránil. Jak je typické, že když máte kapitolku o autorském právu, nebavíte se vlastně ani náznakem o vlastním právu a jeho nositelích, ale bavíte se o tom, jak je vlastně co nejvíce omezit, resp. jak neomezovat svobodu těch, kdo autorská díla kradou. Reálná situace je taková, že je tu skupina autorsky činných lidí, jejichž práva jsou momentálně flagrantně pošlapávána, jsou okrádáni a stalo se společenskou normou říkat, že je to tak správné. Program Svobodných je plácnout ty okrádané přes ruce a říci Nebraňte svobodě ostatních lidí? Nečekám proklamace "poplatky jsou špatné". Ano jsou. Zrušme všechny poplatky. Čekám ale na pozitivně navržený program, jak se postavíte k právům autorským a jak je bude stát Svobodných chránit.

2. Veřejnoprávní média a koncesionářské poplatky

Svobodní odmítají koncept tzv. veřejnoprávních médií hrazených z veřejných prostředků příp. koncesionářských poplatků a požadují jejich zrušení.

3. Ochrana soukromí

Možnost anonymního přístupu na Internet a anonymní komunikace považují Svobodní za jeden ze základních pilířů svobody projevu a postaví se proti veškerým snahám o její omezení.

Pozn. Představme si, že by lidé po ulicích chodili v maskách dokonale skrývajících jejich identitu. Bylo by to totálně svobodné. Byl by svět hezčí? Jak by vypadaly ulice, kdyby zloděj aut mohl vklidu a bez jakékoli kontroly omezován jen vlastínm svědomím ukrást auto s jistotou, že ho nikdo nezastaví a nikdo ho nebude trestat. Já chápu, že se dostáváme do problematiky, která není černobílá a už vůbec ne jednoduchá. Jenže mně v předchozím odstavci schází aspoň náznak toho, že si to uvědomujete. Anonymita na internetu je totiž něco absolutně jiného než svoboda projevu. Nezlobte se, svoboda projevu je přece právo na to neanonymně říkat, co si myslím. Nemuset svou identitu skrývat. Protože svobodný projev je něco jiného než svobodné kradení aut a rozbíjení cizích výloh. Internet není paralelním vesmírem s jinými pravidly ať už etickými, právními nebo psychologickými. Internet je částí tohoto světa a fungují v něm stejná pravidla. Čímž nehoruju za něc, co razí Čína, že každý má být kontrolován. Ale bylo by fajn si uvědomovat, že věci zdaleka nejsou černobílé.

Je právem každého člověka chránit své soukromí veškerými dostupnými prostředky. Nikdo nesmí být postihován za používání šifrovacích prostředků k zajištění důvěrnosti informací a nesmí být nucen k vydání šifrovacích klíčů nebo přístupových hesel.

Současně nesouhlasíme s kriminalizací tzv. hackovacích nástrojů, postupů a informací o nich jakož i souvisejících vědních oborů. Je to nepřípustné omezování svobody, kdy se lidem implicitně přisuzuje zlý úmysl. Tyto postupy jsou významnou součástí světa informačních technologií a mají zásadní vliv na jejich vývoj a zdokonalování.

Svobodní se staví proti plošnému uchovávání údajů o komunikaci občanů. Preventivní špehování občanů, proti kterým není vedeno trestní řízení, je neospravedlnitelným zásahem do soukromí a svobody lidí. Tyto aktivity jsou navíc velmi nákladné a jsou hrazeny z daní všech spoluobčanů v řádu desítek milionů korun ročně[81].

S obavami sledujeme stále větší počet bezpečnostních kamer, které jsou instalovány pod záminkou prevence kriminality a boje proti terorismu. S rostoucím rozlišením a dosahem, možnostmi analýzy biometrických údajů (obličej, chůze, ...) a nízkou cenou úložišť rostou možnosti státu sbírat informace o svých občanech. Je znepokojující, že v rámci boje za ochranu osobních údajů se soukromí jako takové ocitá na vedlejší koleji.

 

Tomáš Houška

Související články


Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora