Maturita z matematiky

pondělí 2. duben 2012 07:19

Náš nejpřednější pedagog a specialista na vzdělávání, profesor Klaus, se vyjádřil v tom smyslu, že úroveň matematických znalostí klesá a ať s tím koukáme něco dělat, protože matematika je základ vzdělání (tedy vedle ekonomie) a nejlépe, když bude pro všechny maturanty povinná maturita z matematiky. Pokud by k tomu ale došlo, způsobí to dramatický poklesu úrovně maturity z matematiky i samotné výuky toho předmětu.

První, co by si měli tihle obrozenci a myslitelé uvědomit je, že schopnosti pro matematiku, tak jako všechny ostatní schopnosti jsou v populaci rozšířeny přibližně dle gaussovy křivky. A protože většina dětí poměrně brzy odhadne, na co má a na co nemá schopnosti (což může být v příkrém rozporu s ambicí rodičů), máme děti, které směřují třeba na gymnázia a vedle nich děti, které míří na konzervatoř, grafické školy atd. Je to banální a všichni to vědí? Inu, kdyby to věděli opravdu všichni profesoři, došlo by jim, že žádat po zpěvačce, sochaři nebo houslistovi maturitu z matematiky je čirá pitomost. Ale dobře. Profesor si to žádá.

Tedy druhá otázka zní: Kolik procent populace má mít maturitu? Neodvažuji se citovat smělé vize z Bruselu, protože při pohledu na obrázek níže bychom museli konstatovat, že maturitu mají mít víceméně všichni, s výjimkou intelektově retardovaných dětí.

A teď si do toho doplňme, co při kterém stupni schopností takový student zvládne. Rozumějme, pokud se rozhodneme, že součástí maturity bude obtížnost někde na úrovni goniometrických funkcí a analytické geometrie, je evidentní, že takovou maturitu nemůžu žádat od většího dílu populace, než je zhruba jedna polovina.

Pokud chci do maturity přidat řekněme derivace, budu muset vzít na vědomí, že takovou maturitu udělá maximálně třetina populace.

Tohle je - pro pedagoga, psychologa... ale i každého aspoň selsky myslícího člověka srozumitelné. A znamená evidentní rozpor s plánem omaturovanosti populace. Ten můžeme řešit dvěma snadnými cestami.

První cesta je taková, že ponechám obtížnost maturity z matematiky na laťce, kdy od studentů budu skutečné požadovat jisté kompetence a jistou náročnost operací - a tedy maturita z matematiky bude volitelná a na slušné úrovni. Zvládne ji třetina populace a to bude v pořádku, protože kominíci ani tanečnice derivace patrně nikdy nepoužijí - a to ani jako myšlenkovou gymnastiku. (Čímž neříkám, že jim máme zcela škrtnout výuku matematiky!) Zhruba polovina maturantů (možná že dokonce trochu méně) bude mít maturitu z matematiky, polovina ne. Protože na ni prostě namají schopnosti.

Jen pro jistotu malou vsuvku - schopnosti (nepřesně inteligence) nejsou homogenní vlastností a jsou velmi členité. (Více o schopnostech zde >>) Student, jehož schopnosti v matematice jsou na hranici retardace, klidně může v jiném oboru lidského konání dosáhnout vynikajících výsledků. A nezřídka dosahuje. Naopak skvělý matematik - nebo řekněme fenomenální profesor ekonomie - klidně může být na hraně debility třeba v sociální oblasti. A nemusí mu dojít, že odepsat studenty, kteří nejsou schopni seriózní maturity z matematiky, a zavřít jim tím cestu k studiu něčeho, pro co nadání mají, je vrcholně hloupé - a ve výsledku i neekonomické.

Druhá cesta je stejně snadná - budu trvat na tom, že maturitu z matematiky budou mít všichni maturanti, a protože musíme naplnit směrná čísla promaturovanosti a eurovzdělanosti, musím její úroveň nastavit tak, aby ji zvládli i středoškoláci, jejichž schopnosti v oblasti abstraktního počítání jsou někde na úrovni slušného podprůměru. Tedy nejobtížnější příklady obsažené v maturitní zkoušce budou počítat s trojčlenkou, možná nepříliš náročnými mocninami. Nic víc. Povinná maturita z matematiky prostě nutně znamená degradaci její úrovně.

matematická inteligence

Ale teď mi určitě namítnete "A jak tedy na tu matematiku, vy chytrej?!" A odpověď je stejně banální jako prve. Víte, když chci, aby děti něco uměly, existuje zákonitá posloupnost. Mohu si říci, že se mi nelíbí a nebudu ji respektovat, ale bude to asi tolik, jako když odmítnu respektovat gravitaci.

Chci-li žáka něco naučit, musím ho 1. motivovat, nadchnout 2. v okamžiku, kdy je nadšený ho to naučit 3. a až ve finále má smysl zkontrolovat, jestli jsem to zvládl dobře. (Čtete dobře, nemluvím o tom, jak to zvládl žák. On to zvládl v určité závislosti. Pro milovníky matematiky  s * u = z. Kde s = schopnosti žáka, u = vklad učitele, z = znalosti. I když by bylo ještě lepší použít k = kompetence využít své znalosti.) Pokud ho to nenaučím, mohu si zkoušet a testovat do aleluja. A jestli chci, aby něco žáci lépe uměli, musím je to lépe naučit. Zkoušení a testování bez toho je vyhazováním peněz a ztrátou času - a v důsledku přinese maximálně kontraproduktivní zpruzení na straně žáků, které něco nenaučíme a pak jim za státní prachy jdeme dokazovat, že jsou hlupáci, protože to neumí.

Jestli teď zjišťujete se mnou, že podstatné je začít prostě lépe učit a uvědomit si při tom, že část středoškoláků je dobře učit ji coby průpravu k dalšímu studiu a část jako řekněme duševní gymnastiku bez dalších očekávání, tak jsme na prahu osvícení. Nepotřebujeme k tomu povinnou maturitu, nepotřebujeme plošné testování, nepotřebujeme evropské projekty, ve kterých prošustrujeme stovky milionů za hlouposti. Potřebujeme kvalitně učit. Heuréka!

A dobře učit budou pouze dobří a motivovaní učitelé. A chci-li do škol lepší a motivované učitele, musím je zaplatit tak, aby se jim to vyplatilo. Ono málokdo schopný s potenciálem kvalitního učitele (nejen matematiky) půjde dobrovolně do povolání, které ho odešle kamsi ke dnu společenského žebříčku. A tím nemyslím jen na absolutní výšku platu, ale hlavně na elementární spravedlnost, že když bude pracovat lépe a víc, bude lépe zaplacen. A aby mě ředitel mohl lépe zaplatit, musí mít v kešeni aspoň pár fufníků na nenárokové složky platu.

To bychom ale muselií přestat utrácet za blbosti (třeba takové) a přestat škrtat v rozpočtu na vzdělávání. Jenže to by o tom nesměli rozhodovat absolventi plzeňských práv, pseudoprofesoři a kamarádi mafiánů, pardon lobbistů.

(A to jsem chtěl mluvit jen o matematice.)

Tomáš Houška

Související články


Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora