Dopis ministrovi

středa 23. listopad 2011 09:50

Nedělám si iluze o způsobilosti našich vládních činitelů. Nedělám si iluze ani o tom, že by dali na názor někoho, kdo neslibuje odklánění provizí ze státních kšeftů do stranických či soukromých pokladniček. Nesmyslné testování žáků, do kterého se nyní pouští MŠMT mě ale vyprovokovalo k tomuhle aktivismu a napsal jsem ministrovi školství dopis.

Vážený pane ministře,

se znepokojením sledujeme sérii nekoncepčních a často protichůdných opatření, které v poslední době podniká MŠMT. Posledním z nich je záměr testovat plošně žáky základních škol. Chceme Vás ubezpečit, že tento záměr je po odborné stránce chybný. Takové testy žádným způsobem nepřispějí ke zkvalitnění výuky na našich školách, jejich jediným dopadem bude ztráta času, přidání stresové situace a neúčelně vyhozené nemalé peníze z veřejných zdrojů. Výsledek takových testů je irelevantní informací o studijních schopnostech žáků a je i irelevantní informací o kvalitě práce školy, mj. protože nezohledňuje sociální skladbu žáků.

Výuku mohou zkvalitniti pouze učitelé tím, že budou učit kvalitně a budou motivováni učit kvalitně. Můžete tomu pomoci tím, že učitele nebudete zahlcovat zbytečnou administrativou ani dalšími a dalšími opatřeními. Učitelé potřebují vnímat Vaši podporu kvalitní práci, vlastní perspektivu, potřebují vnímat, že ve vládě je jejich resort zastupován člověkem, který dohlédne na to, aby vzdělání ve struktuře veřejných výdajů neustupuvalo neúčelným, neprůhledným a předraženým státním zakázkám všeho druhu. Rodiče potřebují vnímat, že Vám svěřený resort řídíte koncepčně s vidinou dlouhodobých strategických a cílevědomě dosahovaných cílů. Můžete pomoci – a to velmi významně – prosazením změny v principu odměňování učitelů – tedy namísto tarfiních tabulek začít učitele odměňovat podle kvality, kvantity a náročnosti odvedené práce. Učitelskému povolání dlužíme minimálně veřejnou diskusi o standardech pedagogické práce. Je mnoho dalších kroků, které stát učitelské profesi dluží. Plošné testování žáků mezi ně nepatří.

Sdílíme Vaše obavy o kvalitu našeho vzdělávacího systému. Jeho stav nepotřebujeme ověřovat žádným dalším testem. Již teď máme k dispozici dostatek informací – a to včetně mezinárodních srovnání.

Navrhujeme Vám přistoupit k opatřením, která budou funkční a efektivní. Jde-li o regionální školství, pojďme využít výsledky státní maturity. Přes všechny výhrady, tento nástroj už nyní máme, můžeme ho v budoucnosti modifikovat, ale můžeme ho už nyní smysluplně využít:

Násobme normativ střední školy poskytující maturitní vzdělání na příští rok koeficientem procentuální úspěšnosti maturantů. Pokud například u této maturity uspěje 70% studentů - tedy škola v příštím roce získá 70% normativu. Tento princip lze doplnit druhým krokem: Pokud maturant do dvou let od ukončení školy nesloží státem certifikovanou maturitu, bude škola povinna vrátit do veřejných zdrojů 50% normativu, který na studenta z veřejných zdrojů získala. A to vše bez ohledu na zřizovatele.

Vytvoříme tím prostředí, ve kterém budou střední školy maximálně motivované pracovat kvalitně, u přijímacího řízení nesledovat jen počet přijímaných, ale velmi pečlivě sledovat i jejich studijní perspektivu. Tato proměna se podle nás s jistotou promítne i do motivace samotných žáků základních škol. Není to samospásné opatření, ale hledáte-li rychlý a efektivní nástroj v boji proti masívnímu propadu kvality vzdělávání – a to především na středních školách – na rozdíl od plošných testů žáků ZŠ a administrativních restrikcí všeho druhu – bude funkční, nevyžádá žádné další náklady ani administrativu.

Věříme ve Váš odborný vhled a racionální rozhodnutí.

S pozdravem

PaedDr. Tomáš Houška

---

Považujete-li ho za rozumný, sdílejte, přidejte se, dejte těm, kterým jsme správu věcí veřejných svěřili, najevo, co si o věci myslíte.

Tomáš Houška

Související články


Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora