Testování žáků a kvalita škol

středa 9. listopad 2011 07:10

Vedení našeho školského resortu má výborný nápad: Všechny školy budou zpracovávat jednotné testy a tam, kde uspějí nejlépe, budou odměněni coby kvalitní škola. Budou figurovat v přehledech těch nejkvalitnějších, žáci se tam pohrnou a učitelé dostanou přidáno. Je to logické a správné, nebo myslíte že ne? Každý strojní inženýr by nad takovým postupem zaplesal, protože to je přesně postup hodný strojního inženýra, který je zvyklý najít na stroji základní snadno měřitelný ukazatel (třeba otáčky) a podle něj posoudit výkon stroje. U strojů to funguje, bude to fungovat u škol?

Troufám si tvrdit, že ne. Testování možná poskytne nějaký statistický obraz o monitorovaných znalostech testovaných žáků, ale o kvalitě škol se z nich nedovíme patrně vůbec nic - a to přesto, že budeme schopni vzít procentuální úspěšností vyjádřené výsledky škol a seřadit je za sebou.

Hlavní dva důvody, proč se nedovíme o kvalitě škol si ukážeme. Porovnáme výsledky dvou škol - školy A a B. Škola B získala 40 bodů, škola A 60. Která je lepší? To je přece jasné! Škola A má o půlku lepší výsledek, její kantoři jsou jistě lepší a zaslouží si přidat. Souhlasíte, ne?

Testujeme školy

No jo, ale teď si ukážeme graf, kde máme výsledky školy - například v pátém ročníku a pak v devátém ročníku:

Testujeme školy

A z tohodle grafu se ovídáme něco absolutně jiného. Do školy A už přišli žáci s velmi dobrými znalostmi, dvaapůlkrát lepšími než do školy B. Přínos školy B je ve skutečnosti přesně dvojnásobný proti škole A. Jak to tedy bude? Škola, která bude na dobré adrese plná žáků, jež je radost učit, bude vyhodnocena jako kvalitnější než škola plná problémových žáků, ač její učitelé udělají mnohem víc práce.

Ten příklad je hodně zjednodušený, ale ve své podstatě velmi reálný. Přesně takhle zafungovaly setříděné a zveřejněné výsledky státních maturit. A díky němu začínáme tušit, že abychom výsledky testování žáků mohli použít k poměření kvality škol aspoň na úrovni strojníka kontrolované lokomotivy, museli bychom sestrojit poměrně sofistikovaný matematický model, který by nám dovolil srovnávat "přidanou hodnotu" školy bez ohledu na úroveň žáků.

Druhá výtka je mnohem závažnější, přestože neviditelná. Testy vždy budou mapovat velmi úzkou výseč oné "přidané hodnoty". Jako kvalitní vyhodnotí tu školu, jejíž žáci dobře počítají, dobře vypracovávají cvičení z pravopisu, správně a přesně memorují. Nechci tvrdit, že je špatně to umět ani toto měřit. Jen se z toho opět nic nedovíme o kvalitě školy a srovnáváme nesrovnatelné. Pro jednoduchý příklad: Takové praktické nebo waldorfské školy budou z principu podle tohoto měření vycházet jako katastrofální. Možná díky takto pořízeným a zveřejněným tabulkám zdokumentujeme zargumentujeme a veřejně prokážeme jejich nízkou kvalitu - a tedy nalezneme plnou oporu tuto tak nekvalitní a zbytečnou odnož našeho školství konečně zrušit. Jejich přínos na úrovni akulturace, praktických dovedností, kvality klima školy atd. prostě testy nezměří. Testy změří dovednost žáků v řešení úkolů, které jsou koherentní s myšlením zadavatele testu, nezměří kompetence žáků překračující testové otázky a už vůbec nezměří kvalitu školy.

Ne že by to vůbec nijak nešlo. Sice velmi obtížně, ale čistě teoreticky bychom něco v tom směru podniknout mohli. Ale neuděláme to. Otestujeme znalosti v češtině, matice, dá-li Bůh tak přidáme aspoň nějaké "studijní předpoklady", tedy schopnost kritického čtení, logické myšlení. Dejte nám pokoj s kvalitním školním klimatem nebo akulturací žáků!

Nezatracuju testování žáků - otestujme všechny děti klidně několikrát během školní docházky - ale použijme výsledky k tomu, k čemu mohou mít vypovídací hodnotu. O kvalitě školy nevypoví vůbec nic - a pokud kvalitu škol budeme podle takových testů měřit, dosáhneme jediné - přiložíme  další polínko ke zpruzenosti a frustraci učitelů, kteří se vzdor ministerským nápadům stále ještě snaží o kvalitní práci.

Tomáš Houška

Související články


Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora