Úřad pro díry v lodi na Šluknovsku

pondělí 12. září 2011 11:10

V lodi se udělá díra. Dovnitř crčí voda a všichni tuší, že dřív či pozděj to způsobí potopení lodi. Co udělá kapitán? Přece zřídí Úřad pro díry v lodi. Úřad bude dohlížet na díru a monitorovat situaci, zda-li trhání lodního trupu tlakem vody probíhá podle příruček. Posádka a cestující začnou protestovat a nadávat kapitánovi. Ale kapitán je starý mořský vlk a ví, že je odpovědný za jejich bezpečí, a tak na palubu povolá ochranku, aby po dobrém či zlém křik utišila. Nenechá si brát autoritu nějakými extremisty.

A takhle nějak se náš stát chová v případě přibývajících lidí na okraji společnosti rekrutujících se především z romské menšiny. Nejprve důsledně prosadí zákaz o věci debatovat - jakmile je někde článek o této problematice, skoro automaticky je pod ním zakázána diskuse. Úředníci EU pečlivě dohlížejí, jestli těm nebožákům nekřivdíme a nechováme se rasisticky. Já myslím, že dohlížejí špatně a rasisticky se chováme. Kdy u nás po vzoru Alaricova Lex Visigothorum vyhlásíme nějaký ten Lex Romanorum, který by odlišné právní postavení menšin legitimizoval důsledně, je jen otázka času.

Tedy pokud do té doby budou stále u moci titíž kapitáni s jejich úředníky Úřadu pro díry v lodi. Je velice reálné, že za situace, kdy problém neřeší "slušní" (buďme k nim velkorysí) politici, vysápou se na světlo světa politici v hnědých košilích a k zděšení některých z nás je davy budou volit a provolávat jim slávu. Protože oni díru v lodi opravdu začnou řešit. Velmi pravděpodobně špatně, ale to lidem dojde pozdě. Protože jsou lokality, kde se lidé bojí po setmění (co po setmění, leckde za bílého dne) vyjít na ulici, aby nebyli napadeni, zbiti a oloupeni - a přivolaná policie v první řadě řeší, aby okradení nedělali příliš velkou rotiku a nechtěli po policii třeba nastolení zákona.

A politici prý neví, jak to řešit. Ono možná by stačilo nevymýšlet nic moc složitého a jen být prostě důsledný ve vymáhání zákona. A dodržet při tom pár zásad:

1. Před zákonem jsou si všichni rovni. Úřady pro díry v lodi v naš zemi můžeme s klidem zrušit. Právo musí platit pro všechny stejně - málokoho zajímá něco jako etnický původ. Nemáme problém s Rusy, Ukrajinci, Vietnamci, Číňany... nemáme žádný etnický problém s Romy. Máme problém s arogantní hordou, která porušuje zákony a ví, že jí to projde. Rasistické jsou ze své podstaty úřady a organizace, které se snaží nás přesvědčit, že kterákoli menšina má jiná práva, jiné povinosti, a máme jinak vnímat jejich odpovědnost za vlastní chování.

2. Budeme řešit všechny případy, počínaje vandalismem a drobným parazitismem. Drobné obtěžování a krádeže musí být postiženy stejně důsledně jako velké. (Ano, máte pravdu, politici by museli přestat většinu svého času a sil věnovat levárnám a začít se věnovat správě svěřených úřadů.) Když procházejí drobné lumpárny, proč by dotyční neposunuli laťku, že.

3. Když pachatele známe, měl by ten den skončit v cele.

4. Odsouzen by měl být tak do týdne. Čím rychlejší soud, tím účinnější dopad - na pachatele i jeho okolí. Pokud dotyční soudci nestíhají, nechal bych jim udělat pracovní vzorek. Placeni jsou dost dobře na to, aby to stihli.

5. Není třeba nějaké drakonické zvedání trestních sazeb. Skupina ozbrojených útočníků přepadne kohosi a oloupí. Jde o ozbrojenou loupež provedenou skupinou pachatelů. Možná je tam recidiva. Možná to neprováděli poprvé. Když to sečtete, sazba je dostatečná. Pachatele navíc neodstrašuje výše sazby, ale vědomí, že bude chycen a potrestán. Už proto je nutné začít v bodě 2 zmíněné nulové toleranci.

6. Odsouzení budou pracovat. Povinně a všichni. Budou schopni si ve vězení vydělat na pokrytí vlastních nákladů - jídlo, ubytování, dozorce, soudní výlohy. Nejde o žádné ponižování nebo otrockou práci v intencích uranových dolů. Jde prostě o práci, která produkuje elementární hodnoty. Odsouzení bez vzdělání si ve vězení doplní alespoň základní kvalifikaci. Aby za prvné mohli smysluplně pracovat v kriminále a především, aby mohli smysluplnou práci najít po svém propuštění. Kriminál, kde se pracovat nemusí (a zhusta nepracuje) má na dotyčné nulový odstrašující efekt (nevnímají ho jako trest). Jestli mi tu někdo namítne, že tím porušíme lidská práva a Listinu práv a svobod a kdesi cosi, tak ať jde laskavě k šípku. Neexistuje žádné lidské právo, které by zaručovalo, že kdokoli může beztrestně parazitovat na ostatních, kriminál není letní tábor a tedy alou do práce. Debata o lidských právech patří k nejhroznějším slepým kolejím naší civilizace a ohrožuje nás víc než cizí armády. Velmi rychle bychom se měli vrátit k zdravému selskému pohledu na svět.

7. Pokud rodina nezajistí povinnou školní vzdělávání,  tedy nejčastěji školní docházku všech svých dětí, přichází o VŠECHNY sociální dávky a přídavky. (Legislativa umí ponechat prostor umožňující domácí vzdělávání rodinám, které ho jsou odpovědně schopny.) Škola má zásadní vliv akulturační a bude-li fungovat (uznávám, to je svébytná záležitost) a budou-li do ní hlavně děti z těchto problematických rodin chodit, zmizí velký díl problému.

8. Neexistují podpory v nezaměstnanosti pro zdravé a práce schopné lidi. Protože každému stát, obec dokáže přidělit práci ve veřejném zájmu, která má smysl a lze za ni vyplácet alespoň minimální mzdu. Ti, kdo ji odmítají, přicházejí o všechny dávky.

9. Stát a obce budou myslet na smysluplné udržení míst (metaři apod.). Nesmíme předpokládat, že úředním rozhodnutím se staneme národem vysokoškoláků a nekvalifikované pracovní pozice můžeme nahradit stroji. Ať budeme dělat cokoli, schopnosti lidí budou stále rozprostřeny podle Gaussovy křivky a vždy budeme mít část spoluobčanů, kteří budou mít nízkou kvalifikaci, nízký intelekt - a přesto vše jsou schopni smysluplně vykonávat byť primitivní práci - a spravedlivě za ni brát mzdu. Když jim to nedovolíme, povedeme je k tomu parazitovat. A parazitismus má sklon se šířit jako rakovina.

10. Povinné nulté ročníky ZŠ pro děti rodičů na podpoře, vyrovnávací ročník pro všechny menšiny, kde hrozí jazyková a kulturní bariéra. A to není nic diskriminačního. Naprostá většina imigrantů je za podobný vyrovnávací ročník vděčná, protože jim umožní zvldánout jazyk, osvojit si kulturní normy naší země a integrovat se.

Samozřemě je moudré a správné vytvořit všechny příležitosti, jichž jsme schopni, abychom všechny integrovali. Jenže příležitosti a podmínky jsou cosi jako švédský stůl: Nabídka. Pokud někdo jíst z této nabídky nechce, je to smutné, ale v tu chvíli je to jeho problém, ne náš. A jeho chování se nesmí stát naším problémem.

Jenže ti současní politici se na to asi bohužel vykašlou, že. Máme Úřad pro díry v lodi, Máme policii, která nám vysvětlí, že nemáme být rasisty, máme lidská práva, která nesmíme porušit a také máme politiky nesmíme odvádět od jejich úsilí pořídit si vilu s jachtou, páč si málokdo z nás umí představit, co času a práce je to stojí. A tak asi bohužel budeme muset sledovat, jak lidé začnou volit ty v hnědých košilích. A že to přijde, je při současném vývoji událostí jasné, tak jako že platí zemská gravitace.

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora