Neučme se romsky, naučme Romy česky

úterý 23. březen 2010 10:17

Minulý týden přišlo ministerstvo školství s návrhem učit (nepovinnou) romštinu a do učiva vpašovat víc reálií o Romech, jejich kultuře. Namalovat jejich hezký obraz, aby je všichni konečně začali mít rádi. Nebyl jsem zdaleka sám, kdo vystoupil proti. Smířil jsem se s označením xenofobního rasisty, i když popravdě řečeno za  rasistický považuju spíš návrh MŠMT. Ale nechci být jen kritikem, destruktorem, tak k předchozímu blogu přidávám něco pozitivního.

V ČR žije řada menšin - a z historicky úplně různých důvodů. Nejpočetnější jsou Poláci, Slováci, Ukrajinci, Vietnamci... a až potom Romové. Navíc u nás žijí překvapivě početné menšiny příslušníků dalších národů (Srbové, Chorvati atd.) "Cikáni", (oni to většinou nebyli Romové, ale Sintové) k nám přišli ve středověku, zhruba během 14. století. Ovšem naprostá většina z nich během druhé světové války buď zahynula nebo migrovala dál na západ. K nám naopak v době poválečného chaosu přešli Romové ze Slovenska, Maďarska a Podkarpatské Rusi. To byli předci většiny našich současných Romů. Další várka Romů k nám přišla v devadesátých letech hlavně z Balkánu.

Že generalizace jsou vždy nepřesné a nespravedlivé vím - a používám je jen pro jednoduchost vyjádření. Mezi Romy je mnoho bezproblémových rodin, kterým se daří se integrovat. A s těmi nikdo nemá problém - a ani oni s majoritní společností. Mluvíme-li obecně o Romech jako o problémové menšině, myslíme ty, kteří se o integraci nesnaží.

A teď k jádru věci: Mezi Romy je obecně vyšší počet krádeží, vyšší počet násilností, větší nekonzistence s právním systémem ČR. To je fakt a není na něm nic rasistického, rasistické by bylo tvrdit, že  to je determinováno dědičně a vyplývá to logicky z jejich původu. Mezi Romy je také mnohem běžnější, když děti ani nedokončí základní vzdělání a Romům, kteří mají maturitu, či dokonce vysokou školu, všichni tleskáme. Jsou výjimkami, kterým se podařilo vystoupit z predikace svých rodinných zázemí.

Co s tím? Zakázat zveřejňovat výše uvedená fakta? Přidat do dějepisu nějaké to pěkné vyprávění o hodných a pracovitých Romech? Může si někdo příčetný vůbec myslet, že by to vedlo k čemukoli pozitivnímu? Může snad někdo předpokládat, že výše uvedené je důsledkem představy, že Češi o Romech nic nevědí? Nepřátelské nálady vůči Romům nevznikají z toho, že o nich okolí málo ví. Naopak, vzniká nejčastěji z toho, že o nich okolí ví víc, než by chtělo. Často jde o nezprostředkovanou osobní negativní zkušenost. Budeme si říkat, že ty zkušenosti nemáme?

Pojďme se ptát, PROČ tomu tak bývá. Tak třeba vstup romských dětí do školy. Řada z nich má fatální problémy s elementární hygienou, se základními pracovními návyky, s osobními postoji. Samozřejmě - ty děti je nezískaly v rodinách, nemohly. Standardní výuky ve třídě s plným spektrem dětí NEJSOU SCHOPNY. Respektive, jsou-li tam zařazeny, vyžádají tak neúměrnou pozornost ze strany učitele. Výuka se nutně začne točit kolem nich a řešení jejich problémů a učitel přestává být schopen věnovat se ostatním dětem. To je realita. Můžeme si snít o sci-fi se třídami o 15-20 žácích a brilantních učitelích, kteří to dokážou. Ale to realita není.

Další třecí plocha vzniká skutečně v jazykovém neporozumění. Řada romských dětí přichází z rodin, kde se mluví jen romsky, nemají sociální kontakty na neromské okolí a ve škole velmi špatně rozumí. A chyba není v tom, že učitel a ostatní děti neumí romsky. Chyba je v tom, že do školy přichází dítě, které neumí česky.

Česká rodina, která se přestěhuje do jazykově vzdáleného prostředí, pravidelně řeší podobnou situaci. A řeší ji zpravidla tak, že dítě opakuje ročník (velkou část učiva už zná z české školy a může se prát s jazykem) a během toho ročníku ovládne jazyk aspoň na komunikační úroveň a integruje se do kolektivu. Většinou tak - a logicky - že přijme normy třídy dětí, do které přišlo. Ano, imigrant má přijmout kulturní a civilizační normy prostředí, do kterého přišel. Integrovat se. A většina českých Romů jsou potomci imigrantů, u nichž byla integrace zanedbána.

V tom smyslu můžeme pochopit, proč trvalé zařazení romských dětí do "zvláštních" škol (i když se dnes jmenují jinak) není správné, ovšem nejspíš ještě nesprávnější je zařadit je rovnou bez vyrovnávacího stupně do běžné výuky.

Výuka romštiny a romských reálií - jakkoli nepoviná - pro české děti je nefunkční populismus. Kdyby o ni navíc byl skutečný zájem, MŠMT ji nedokáže zajistit, protože na ni nemá učitele.

Funkčním opatřením je zavést na počátku školní docházky jedno - možná dvou leté vyrovnávací akulturační dovzdělání romských dětí, specializoavané vyrovnávací třídy, během nichž se romské děti naučí dobře česky a nacvičí se elementární kulturní a civilizační návyky, děti se seznámí a osvojí si civilizační normy a hodnoty naší majoritní společnosti. Což je pro úspěšnou integraci nezbytné. Pokud tento kurs bude přijat rodinou jako nutný a pozitivní krok, který jejich dětem pomůže k integraci, bude fungovat. Pokud bude ze strany menšiny jednostranně bojkotován, fungovat samozřejmě nemůže.

Není to jediné a samospasitelné opatření, ale je to jeden z klíčových stavebních kamenů cesty integrace Romů do společnosti. Pojďme opustit populistická a líbivá mlácení slámy a pustit se do realizace opatření, která jdou po podstatě věci a něco opravdu řeší.

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora