Učte se romsky! dí paní na postu ministryně

středa 17. březen 2010 09:13

Na ministerstvu v Karmelitské došli k pozoruhodnému nálezu: Romské děti špatně prospívají a málo si rozumí se svými vrstevníky. Ani dospělí nerozumí Romům. Co s tím uděláme? Zařadíme romštinu mezi vyučované jazyky. Mohli bychom také nařídit psát dvojjazyčně česko-romsky, aspoň jména ulic a názvy obchodů. Nebo ne, romsko-česky, aby menšina nebyla diskriminována.

První totální omyl Karmelitské je pominutí početnosti menšin. Žije u nás mnohem více imigrantů z Ukrajiny a dalších tzv. bývalých zemí SSSR. Na druhém místě bychom měli jmenovat Vietnamce, kteří se zde usadili. Na třetím místě pak budou imigranti z Balkánu, hlavně bývalé Jugoslávie. A to jsem nejmenoval Slováky, které coby člověk narozený v Československu, stále vnímám jako že jsou u nás tak trochu doma, a Poláky, kteří žijí hlavně v Moravsko-Slezském kraji. Nic proti Romům, ale pokud bychom měli zavádět jako volitelný předmět jazyk nějaké u nás žijící menšiny, měla by to být ukrajinština (nebo ruština) a vietnamština.

Nemluvě o úvaze, kdyby se naše děti měly učit o jazyk více, který by to byl? Na prvním místě angličtina, ta je v dnešním světě obligatorní. Na druhém romština? Sotva. Jako rodič bych po škole chtěl na druhém místě němčinu nebo španělštinu. Pro fajnšmekry francouzštinu a italštinu. A když nějaký "exotický" jazyk, asi ruštinu nebo čínštinu. Jako rodič nevidím jediný důvod, proč by se mé děti měly učit romsky. Vzdělání je investice, ne hračka politiků,

Ale to je jen začátek myšlenkových lapsů z Karmelitské. Druhým bodem je principiální myšlenka integrace (kdo se chce dočíst víc, odkážu na Inkluzívní školu). Integrace je princip podle kterého se menšina integruje do života většiny. Není to asimilace (opuštění vlastních specifik) a nemusí být vždy spojena s adaptací (získáním schopnosti menšiny žít uprostřed většiny). Integrovaná menšina dokáže žít ve většinové společnosti, aniž by jí působila obtíže a byla na ní závislá. (Všimněme si, že Vietnamci, Ukrajinci a další menšiny u nás se velmi rychle integrovaly. Romům se to nepodařilo za patnáct staletí.) Jedním z klíčových prvků je ovládnutí jazyka - Čech, chce-li se odstěhovat do Spojených států, musí nutně začít tím, že se naučí anglicky. Jako naprostou absurditu bychom brali, kdyby očekával, že se Američané kvůli české komunitě začnou ve školách učit česky.  Chtějí-li se Romové integrovat, musí se naučit dobře česky. Požadavek, aby se přizpůsobila většinová společnost - a začali jsme se učit romsky - je úplně zcestný.

Třetí selhání autorů nápadu spočívá v abstrahování od reality. Autoři onoho nápadu si nestačili všimnout, že dnešní školáci mají tolik toho k učení, že při konstrukci učebních a vzdělávacích plánů už ani nestihneme akcentovat to důležité, ale stále víc se začínáme zaměřovat na to, abychom je naučili se učit, být aktivní... Přidat do tohoto komplikovaně se vyvíjejícího organismu další předmět je minimálně lehkomyslné.

Nemluvím o tom, kdo by takový předmět asi tak učil? Má paní ministryně 4.000 romských vystudovaných učitelů (na každou ZŠ jednoho)? Nebo je třeba na základě tohoto nápadu vypsat evropský grant, ve kterém se utopí a do soukromých účtů různých nadací a neziskovek přelijí stovky milionů, abychom po několika letech mohli konstatovat neúspěch? Nebo chce zavést romštinu jako povinný seminář na pedagogických fakultách? (A nedošlo jí, že většina absolventů těchto fakult při zření stavu školské soustavy prchá jinam?) Mimo jiné je takový nápad prostě neproveditelný a pokus o jeho uvedení do života bude stát daňové poplatníky hromadu vyhozených peněz.

A konečně - a sem oko ministryně asi opravdu nedohlédne - takový nápad je strašlivě nebezpečný. Princip pozitivní diskriminace posouvá o 1.000 procent za hranici současnosti. Kdyby k jeho realizaci mělo dojít, nezvýší se porozumění mezi oběma etniky (to by o něj musely stát obě strany), nezlepší se vzdělanost mezi Romy, ale dojde k obrovskému, skokovému nárůstu podpory extrémistů a zostří se hrot protiromských nálad. Takový projekt je jednou z cest, jak zaručeně vyostřit a zhoršit vzájemné vztahy mezi většinovou společností a Romy.

Ještě, že budou volby a tu paní snad někdo nahradí. Doufám, že to nebude změna k horšímu. Život mě naučil obávat se, že i když to na první pohled vypadá, že k horšímu to nejde, budoucnost nás často vyučí.

P.S. (27.3..2010)

Nemám nic proti nepovinné romštině pro zájemce, ať už Romy či ne-Romy. Ředitel školy ji může nabídnout už nyní a nepotřebuje k tomu žádný velkolepý program ministerstva. Nemám nic proti Romům, nesympatizuju s nácky. Odmítnutí hloupého projektu neznamená podporu extrémismu, proboha, kde bychom žili, kdyby pouhý odpor k podobnému projektu měl znamenat onálepkování extrémistou. Naopak, jsem proti jakékoli formě rasové a etnické diskriminace - a to vč. tzv. pozitivní diskriminace, protože i ta je stejně hloupá a nespravedlivá.

Jsem proti monstrózním akcím, při se nichž výuku romštiny (byť nepovinnou) budou úředníci snažit vnutit školám plošně. Stejně jako nesouhlasím s plánem na vytvoření metodiky, jak "správně" žáky informovat o Romech a jak ty informace implementovat do vyučovacích předmětů. Považuji to za bláznivé a populistické (viz vysvětlení výše). Nejde o to, že bychom o Romech ve školách měli programově ne-mluvit a informace o nich zatajit. Nechápu ale, proč bychom měli akcentovat informace o početně nevýznamné menšině, jejíž přínos pro naši zemi je mizivý, a stejným způsobem neakcentovat informace o našich sousedech, příp. o početně a významově mnohem důležitějších menšinách (Vietnamci, Ukrajinci), o jejichž historii a kulturním zázemí ví průměrný Čech ještě mnohem méně než o romské komunitě. Za naprosto nepřijatelný považuji plán říkat jen "hezké" a pozitivní informace a cíleně vytvářet ve školách schizofrenní a pokrytecké prostředí, ve kterém bude učitel žákům vykládat věci, které jsou často v přímém rozporu s osobní zkušeností žáků i učitele.

Romy vnímám jako jednu z řady menšin v ČR. Musí se na ně vztahovat stejná práva a povinnosti jako na ostatní menšiny. Na všechny občany i ty, kdo o občanství žádají, se musí vztahovat stejné zákony. Máme také jeden úřední jazyk - češtinu - a nutnou podmínkou integrace do společnosti je zvládnutí češtiny. Jedna země - to může být kulturně a etnicky pestré prostředí založené na občanství, ale MUSÍ existovat jednotící prvek - zákony, před nimiž si občané jsou rovni bez ohledu na etnikum, náboženství atd. a dorozumívací jazyk (v České republice čeština). To není nic proti jakékoli menšině, to je prostě zákonitost, kterou když nebudeme dodržovat, tahle společnost nebude zdravá a nebude dobře fungovat.

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Tomáš Houška

Blog je místo, kde glosuju to, co mě na světě baví a zajímá. Hudbu, film, historii.

Pedagog, spisovatel, scénárista, režisér... vypravěč. Nevěřící Tomáš. Kromě filmu dělám hodně netradiční teambuilding a pro školy mám nabídku akcí k mediální a filmové výchově. Ve volných chvílích kutím po kouskách knížku Dějepis pod lavicí, jejíž stručné střípky tu a tam utrousím i na blog.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora